Gouvernance

Olivier BALOUKA

OLIVIER BALOUKA (Оливие балука)

ГЛАВЕН ОПЕРАТИВЕН ДИРЕКТОР И ГЛАВЕН ФИНАНСОВ ДИРЕКТОР

Г-н Оливие БАЛУКА, роден на 26.06.1968г, е дипломиран експерт-счетоводител и е завършил бизнес-школа ISG Business School. Той е Главен оперативен директор и Главен финансов директор в Acteon от януари 2015г.

Започва кариерата си през 1995г като одитор в Arthur Andersen. През 2001г става Главен финансов директор на френското дъщерно дружество на немската фармацевтична компания на Schwarz Pharma.

През 2007г, се присъединява към датската фармацевтична компания Lundbeck като ръководител на функциите по поддръжката на френското търговско дъщерно дружество и производствената база  Elaiapharm. На този пост той наблюдава различни отдели, включително финансов, човешки ресурси, правен, логистичен, информационни технологии.

Yann GALLARD

YANN GALLARD (ЯН ГАЙАР)

ДИРЕКТОР НИРД И ИНДУСТРИАЛНИ ОПЕРАЦИИ

Г-н Ян Гайар, роден на 02.11.1973г, инженер по индустриална поддръжка, е директор НИРД и индустриални операции за оборудването и фармацевтиката към Acteon.

Той започва кариерата си през 1999г като ръководител поддръжка за компанията Bélier преди да стане ръководител технически операции в Унгария. Той бива нает от Acteon group през 2003г като ръководител на механичното производство.

През 2009г той бива повишен в Директор „Производство“ в Satelec като отговаря за мениджмънта и координирането на доставките, производството и развойната дейност.

През 2011г той е назначен за Индустриален директор по производствената дейност за Satelec, като отговаря за обслужването на производството, логистиката и администриране на продажбите.

Philippe GIRARD

PHILIPPE GIRARD (филип жирар)

ДИРЕКТОР КАЧЕСТВО И РЕГУЛАТОРНИ ДЕЙНОСТИ

Г-н Филип Жирар, роден на 17.04.1963г, с магистърска степен по микроелектроника и магистър по индустриални обществени поръчки за електронни компоненти е Директор в Acteon по качеството и регулаторните нормативни дейности .

Той започва кариерата си в Acteon Group през 1988г като Мениджър по качеството за Satelec. Неговите функциии прогресивно се увеличават постепенно с изграждането на нормативна уредба за медицинските изделия на национално и международно ниво и придобиванията на Acteon, преди всичко Европейската директива за маркировка CE през юни 1998г.

Той осъществява връзката между различните производствени бази на компанията на ниво качество, сертификация и нормативни дейности преди да поеме директорския пост в отдела по качество през октомври 2014г.

Violaine TUREAU

Violaine TUREAU (Виолен Тюро)

ГЕНЕРАЛЕН УПРАВИТЕЛ ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, АВСТРИЯ И АФРИКА

Violaine TUREAU (Виолен Тюро), родена на 26.05.82, завършва ESC, придобива магистърска степен по международна търговия в университета в Шербрук (Канада).

Тя се присъединява към групата ACTEON през 2005г. за пускането на хирургичната гама на Piezotome. През 2014 г. тя става продуктов мениджър на отдел „Оборудване“, истинска връзка между НИРД и екипите от международни търговски представители. Тя печели корпоративна визия за групата през 2016 г. с управлението на международни конференции и клинични консултанти.

През 2017 г. е назначена за генерален мениджър за Франция.

Laurent ZENOU

Laurent ZENOU (Лоран Зену)

ГРУПА ДИРЕКТОР ЗА ПРОДУКТА

Laurent ZENOU (Лоран Зену), 52-годишен, започва кариерата си като инженер по обработка на видео сигнали и впоследствие придобива магистърска степен по продажби и маркетинг от IAE в Лион.

За първи път влиза в групата ACTEON през 1989 г. като ръководител на отдел "След продажби" на SOPRO, преди да заеме позицията си на търговски мениджър през 1992 г. и да развие продажбите както на френския, така и на международните пазари.

През 2002 г. той се възползва от възможността да разшири кариерата си, като се присъединява към отдел „Маркетинг”, първо като продуктов мениджър, след това като мениджър по продуктовата гама, и накрая като маркетингов продуктов директор.

От 2014 г. е заемал длъжността Продуктов директор на гамата Образна диагностика (Imaging) и е допринесъл със своя висок професионализъм в производството на продукти за дентална образна диагностика и в областта на международните пазари, за да определи стратегиите за разработване на продукти и дейности в рамките на това подразделение.