Innovation

Progress,
by acteon

 

Иновациите са в гените на Acteon® Group от основаването ѝ преди повече от 40 години
 

Трите бизнес-звена на Групата обединяват специализирани екипи в допълнителни експертни области :

• Консумативи (стоматологични продукти на ACTEON Pharma)

• Малко стоматологично оборудване (ACTEON Equipment)

• Дентална образна диагностика (ACTEON Imaging)

Двигателят за нашите иновации не се ограничава само до работата на вътрешните ни екипи, но и до контактите и връзките ни с университети и международни експерти, които споделят нашата мотивация: денталните клиницисти да се възползват от най-подходящата технология, за да отговорят на изискванията на една съвременна практика по дентална медицина.

 

ВИСОКО ПРОФЕСИОНАЛНО НИВО

Повече от 40 специалисти на високо професионално ниво: фармацевти, биолози, инженери по електроника, специалисти по механика и цифрови сигнали работят в нашите изследователски центрове за създаването на нови решения за лечение, които в крайна сметка ще са от полза както за клинициста, така и за пациента.