ОБОРУДВАНЕ

quaz.jpg

АВТОКЛАВ

Автоклав за стерилизация от медицински клас с оптимизация на времето на циклите и икономията на енергия и вода.

ACTEON® Equipment (Оборудване) (производство от SATELEC®) произвежда и предоставя, сред другите, ултразвукови генератори, апарати за полиране с въздушна струя и фотополимерни лампи. Специалисти в апаратите и аксесоарите за дентално оборудване, Acteon® предлага широка/ богата гама от продукти в помощ на стоматолозите за осъществяването на болшинството от видовете лечения в клиниката. Нашите материали са подходящи за всички сфери в денталната медицина (профилактика, пародонтология, ендодонтия, ендодонтска хирургия, имплантологични грижи…) до хирургично лечение, като носят клинични предимства за пациента и практикуващия. Някои от нашите дентални апарати се предлагат също така и в OEM, за интегриране в юнитите на повечето производители.