ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

sopro-717-visuel-1.jpg

ИНТРАОРАЛНА КАМЕРА

Пионер на пазара на интраорални камери, ACTEON са разработили SOPRO® 617 и SOPRO® 717 First, в които са интегрирани усъвършенствани оптични системи за по-добро качество на изображението. 

Acteon® Imaging(Образна диагностика) (производство от SOPRO® и de Gotzen) предоставя дигитални дентални системи за образна диагностика и дентална рентгенова апаратура.
От системи за панорамни изображения до дентални скенери (интраорални или екстраорални изображения), Acteon предлага богата гама от инструменти така, че стоматологът да има по-добро визуализиране по време на осъществяване на леченията.