ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

unity-visuel-1.jpg

ИНТРАОРАЛНИ РЕНТГЕНОГРАФИИ

X-Mind® AC/DC и X-Mind® unity, два рентгенови генератора, проектирани за комфорт на пациента чрез намаляване на времето на експозиция и безопасността чрез проследяване.

Acteon® Imaging(Образна диагностика) (производство от SOPRO® и de Gotzen) предоставя дигитални дентални системи за образна диагностика и дентална рентгенова апаратура.
От системи за панорамни изображения до дентални скенери (интраорални или екстраорални изображения), Acteon предлага богата гама от инструменти така, че стоматологът да има по-добро визуализиране по време на осъществяване на леченията.