X-MIND AC/DC

X-MIND AC/DC

ЛЕСНА И ИНТЕЛИГЕНТНА ИНТРАОРАЛНА РЕНТГЕНОВА СИСТЕМА ЗА КРИТЕРИИ ЗА ВИСОКО КАЧЕСТВО

С рентгеновата система X-Mind® Intraoral DC са гарантирани безопасни нива на експозиция и висококачествени изображения!
Работейки с висока честота, се улеснява генерирането на висококачествено облъчване
винаги, когато се използва. Това се постига от "двойната камера", където тръбата и електронните компоненти са разделени. Софтуерът за управление автоматично компенсира вариациите в главното напрежение и отделената радиация винаги е с най-високо качество, за да осигури снимки с възпроизводими параметри.01 ПРЕДИМСТВА НА ПРОДУКТИТЕ

НАДЕЖДНОСТ НА ГЕНЕРАТОРИТЕ X-MIND С ПРОМЕНЛИВ И ПОСТОЯНЕН ТОК

Генераторите с променлив и постоянен ток X-MIND AC® и DC® са известни със своята надеждност и с безотказното си представяне.

Двете устройства за ограничаване на лъча, направени от олово, и разширителната камера осигуряват максимална защита за практикуващия и неговия персонал.

ПОДВИЖНО И СИГУРНО ОБОРУДВАНЕ

Подобрете работния си процес с ясно организирани специални настройки за предварително програмиране. С натискането на бутон вие контролирате:
- Параметрите: 60 или 70 kV и 4 или 8 mA
- Видовете сензор: конвенционален филм или дигитален
- Морфология на пациента
- Експозицията на зъба

Времето на експозиция може да бъде съобразено с вашите клинични нужди.

ЛЕСНИ АЛТЕРНАТИВИ ЗА ПОЗИЦИОНИРАНЕ И ПОДВИЖЕН МОНТАЖ ЗА ВАШАТА ПРАКТИКА

X-Mind® е изключително лесен за работа, като осигурява отлична подвижост при употреба и точно позициониране. Плавните движения оптимизират работния ви процес!

Генераторите на X-Mind® могат да се поберат във всяка оперативна конфигурация. Предлагат се 3 дължини на раменете: 41 см, 82,5 см и 110 см. Тя може да бъде:
- Горно окачване на стена
- Долно окачване на стена
Предлагат се и дентален юнит, таван и мобилна версия.

02 ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СЪВРЕМЕННА ФУНКЦИОНАЛНОСТ ЗА ИНТУИТИВНO УПРАВЛЕНИЕ

Софтуерът ACTEON® Imaging Suite предлага интуитивно управление и разширена функционалност. Той ви позволява да управлявате всички изображения, от сканиране до преглеждане от всички устройства за образна диагностика ACTEON® Imaging (CBCT, панорамни, интраорална дигитална рентгенова система, интраорална камера, ...) и много други.

04 ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Това медицинско устройство е класифицирано като клас IIb в съответствие с действащата европейска директива. Включва маркировка CE. Нотифициращ орган: DNV – CE 0434. Това медицинско устройство за дентална грижа е само за медицински персонал; то не се покрива от здравно-осигурителните организации. Тази апаратура е проектирана и произведена в съответствие със система за осигуряване на качество, сертифицирана по EN ISO 13485. Прочетете внимателно ръководството за потребителя. Производител: DE GOTZEN (Италия).