AIS software

AIS software

Превъзходен анализ за рекордно време с мощния, интуитивен и прецизен софтуер

 AIS: уникален софтуер за образна диагностика за минимално инвазивни решения от АCТЕОN®

AIS прави ACTEON® лидер на световния пазар за образна диагностика. Този гъвкав, мащабируем софтуер за образна диагностика осигурява единно решение за всички продукти за образна диагностика на ACTEON®. Той улеснява диагностиката с интуитивно манипулиране на изображението, опростява планирането при импланти и подпомага комуникацията с пациента чрез персонализирани доклади. AIS предоставя технически иновации и гъвкавост, което го прави златен стандарт при денталните снимки.01 ПРЕДИМСТВА НА ПРОДУКТИТЕ

СЪВМЕСТИМОСТ И КОМФОРТНА ИНТЕГРАЦИЯ

ACTEON Imaging Suite® може да бъде свързан с повечето програми за управление на практиката и може да се инсталира на устройствата за споделяне на компютрите в клиниката, както и на обща централизирана база данни.

Не е необходимо да използвате множество софтуери за образна диагностика, за да боравите с всяка част от оборудването си, AIS ще се свърже с всички продукти за образна диагностика на ACTEON®, както и с други цифрови устройства с функцията TWAIN *.
 

* При условие, че устройството е съвместимо с TWAIN. Поискайте списък на производителите на импланти.

СЪВРЕМЕННА ФУНКЦИОНАЛНОСТ ЗА ИНТУИТИВНO УПРАВЛЕНИЕ

Софтуерът ACTEON® Imaging Suite предлага интуитивно управление и разширена функционалност. Той ви позволява да управлявате всички свои снимки, от сканиране до преглед на снимки от всички устройства на ACTEON® Imaging (CBCT, панорамни, интраорална дигитална рентгенова система, интраорална камера, ...) и много други:
- Филтър за оптимизиране на детайлни панорамни снимки
- Съставяне на отчет за пациентите 
- Изключителен дизайн 
- Изчистени линии 
- Лесен за потребителя 
- Отворена архитектура 
- Безпроблемна интеграция с устройствата ACTEON® 2D и 3D Imaging 
- Интегрира се с различни софтуери за менажиране на пациента 
- DICOM съвместим

 

ОБШИРНИ ФУНКЦИИ

Показват се ясни и интуитивни икони, съобразно които се свързват устройства, а менютата и инструментите са ясно идентифицирани. Всяко изображение може да се обработва, да се поставя филтър, коментар и да се правят измервания с голям набор от инструменти. 
Те могат да бъдат част от доклад, изнесени в различни формати, отпечатани или изпратени по електронна поща. AIS ви предоставя уникална библиотека с импланти Implant Library**, видео функция и проследимост на дозата.

* Поискайте списък на производителите на импланти.