ДРУГИ СИНДЕЗМОТОМИ

ДРУГИ СИНДЕЗМОТОМИ

ПЕРИОТОМИ-СИНДЕЗМОТОМИ

Прав  - W 2mm
Прав периотом - синдезмотом
Извит  - W 1mm
Извит периотом - синдезмотом
Прав  - W 1mm
Прав периотом - синдезмотом

СИНДЕЗМОТОМИ WARWICK-JAMES

N°1 - Лека куха дръжка
Warwick-James - прав синдезмотом
N°2 - Лека куха дръжка
Warwick-James - извит синдезмотом
N°3 - Лека куха дръжка
Warwick-James - извит синдезмотом