Микро огледала

Резбовано стъбло

Резбовано стъбло

 

За завинтване към обикновена дръжка за стоматологично огледало.

Микро огледалата Acteon улесняват достъпа до апекса и позволяват да се получи ясна видимост към пулпната камера.
Идеални за достъп до всички малки пространства с налични различни размери и форми.
Размерът и формите на огледалата позволяват прецизно и перфектно контролирано движение в микроскопско                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    хирургично поле.

Чиста технология за отразяване:
100% ниво на цветово отразяване
0 изкривяване на образа

Гладко стъбло

Гладко стъбло

 

Готови за употреба, като дългото стъбло позволява лесен достъп до устната кухина.

Микро огледалата Acteon улесняват достъпа до апекса и позволяват да се получи ясна видимост на пулпната камера.
Идеални за достъп до всички малки пространства с налични различни размери и форми.
Размерът и формите на огледалата позволяват прецизно и перфектно контролирано движение в микроскопично хирургично поле.

Чиста технология за отразяване:
100% ниво на цветово отразяване
0 изкривяване на образа

Дръжки за огледала

Дръжки за огледала

Ръчните инструменти подпомагат зъболекарите в ежедневната им практика. ACTEON® проектира и произвежда ръчни инструменти като продължение на ръката на практикуващия и предоставя най-добрата тактилна обратна връзка. Притежават ергономичност, точност и дълготрайност поради качеството на използваните метали.