Инструменти за корди за гингивална ретракция

Инструменти за корди за гингивална ретракция

Инструменти за корди за гингивална ретракция с трионовидни зъбци

Трионовидни зъбци - XL Style дръжка
Инструменти за корди за гингивална ретракция с трионовидни зъбци
Трионовидни зъбци - Design дръжка
Инструменти за корди за гингивална ретракция с трионовидни зъбци

Инструменти за корди за гингивална ретракция без трионовидни зъбци

Без трионовидни зъбци - XL Style дръжка
Инструменти за корди за гингивална ретракция без трионовидни зъбци
Без трионовидни зъбци - Design дръжка
Инструменти за корди за гингивална ретракция без трионовидни зъбци