Шпатули за запечатване и моделиране

Шпатули за запечатване и моделиране

Шпатули за запечатване и моделиране

WHITE (W.H.E.)

N°2 - XL Style дръжка
Шпатул за запечатване и моделаж WHITE (W.H.E.) - n°2
N°3 - XL Style дръжка
Шпатул за запечатване и моделаж WHITE (W.H.E.) - n°3
N°4 - XL Style дръжка
Шпатул за запечатване и моделаж WHITE (W.H.E.) - n°4
N°7 - XL Style дръжка
Шпатул за запечатване и моделаж WHITE (W.H.E.) - n°7
N°1 - Design дръжка
Шпатул за запечатване и моделаж WHITE (W.H.E.) - n°1
N°2 - Design дръжка
Шпатул за запечатване и моделаж WHITE (W.H.E.) - n°2
N°3 - Design дръжка
Шпатул за запечатване и моделаж WHITE (W.H.E.) - n°3
N°4 - Design дръжка
Шпатул за запечатване и моделаж WHITE (W.H.E.) - n°4
N°7 - Design дръжка
Шпатул за запечатване и моделаж WHITE (W.H.E.) - n°7

WILLIAM DIRIGO (W.D.)

N°1 - XL Style дръжка
Шпатул за запечатване и моделаж WILLIAM DIRIGO (W.D.) - n°1
N°4 - XL Style дръжка
Шпатул за запечатване и моделаж WILLIAM DIRIGO (W.D.) - n°4
N°1 - Design дръжка
Шпатул за запечатване и моделаж WILLIAM DIRIGO (W.D.) - n°1
N°2 - Design дръжка
Шпатул за запечатване и моделаж WILLIAM DIRIGO (W.D.) - n°2
N°4 - Design дръжка
Шпатул за запечатване и моделаж WILLIAM DIRIGO (W.D.) - n°4

SPECIAL (L.S.P.)

N°1 - XL Style дръжка
Шпатул за запечатване и моделаж SPECIAL (L.S.P.) - n°1
N°2 - XL Style дръжка
Шпатул за запечатване и моделаж SPECIAL (L.S.P.) - n°2
N°3 - XL Style дръжка
Шпатул за запечатване и моделаж SPECIAL (L.S.P.) - n°3
N°5 - XL Style дръжка
Шпатул за запечатване и моделаж SPECIAL (L.S.P.) - n°5
N°6 - XL Style дръжка
Шпатул за запечатване и моделаж SPECIAL (L.S.P.) - n°6
N°1 - Design дръжка
Шпатул за запечатване и моделаж SPECIAL (L.S.P.) - n°1
N°2 - Design дръжка
Шпатул за запечатване и моделаж SPECIAL (L.S.P.) - n°2
N°3 - Design дръжка
Шпатул за запечатване и моделаж SPECIAL (L.S.P.) - n°3
N°5 - Design дръжка
Шпатул за запечатване и моделаж SPECIAL (L.S.P.) - n°5
N°6 - Design дръжка
Шпатул за запечатване и моделаж SPECIAL (L.S.P.) - n°6

АПРОКСИМАЛНА ПОВЪРХНОСТ

С обратна ангулация - XL Style дръжка
Шпатул за запечатване и моделаж на апроксимална повърхност, за композит, с обратна ангулация
С обратна ангулация - Design дръжка
Шпатул за запечатване и моделаж на апроксимална повърхност, за композит, с обратна ангулация
Ангулиран - Design дръжка
Шпатул за запечатване и моделаж на апроксимална повърхност, за композит, ангулиран

HEIDEMANN (H.E.I)

N°0 - XL Style дръжка
Шпатул за запечатване и моделаж HEIDEMANN (H.E.I.) - n°0
N°1 - XL Style дръжка
Шпатул за запечатване и моделаж HEIDEMANN (H.E.I.) - n°1
N°2 - XL Style дръжка
Шпатул за запечатване и моделаж HEIDEMANN (H.E.I.) - n°2
N°3 - XL Style дръжка
Шпатул за запечатване и моделаж HEIDEMANN (H.E.I.) - n°3
N°0 - Design дръжка
Шпатул за запечатване и моделаж HEIDEMANN (H.E.I.) - n°0
N°1 - Design дръжка
Шпатул за запечатване и моделаж HEIDEMANN (H.E.I.) - n°1
N°2 - Design дръжка
Шпатул за запечатване и моделаж HEIDEMANN (H.E.I.) - n°2
N°3 - Design дръжка
Шпатул за запечатване и моделаж HEIDEMANN (H.E.I.) - n°3

N.P.H.

N°1 - XL Style дръжка
Шпатул за запечатване и моделаж N.P.H. - n°1
N°2 - XL Style дръжка
Шпатул за запечатване и моделаж N.P.H. - n°2
N°1 - Design дръжка
Шпатул за запечатване и моделаж N.P.H. - n°1
N°2 - Design дръжка
Шпатул за запечатване и моделаж N.P.H. - n°2

ИНСТРУМЕНТИ С ПОКРИТИЕ ОТ ЦИРКОНИЕВ НИТРИД

N°0 - ZRN - XL Style дръжка
Шпатул за запечатване и моделаж HEIDEMANN (H.E.I.) - n°0
N°1 - ZRN - XL Style дръжка
Шпатул за запечатване и моделаж HEIDEMANN (H.E.I.) - n°1
N°2 - ZRN - XL Style дръжка
Шпатул за запечатване и моделаж HEIDEMANN (H.E.I.) - n°2
N°5 - ZRN - Design дръжка
Шпатул за запечатване и моделаж SPECIAL (L.S.P.) - n°5
N°5 - ZRN - XL Style дръжка
Шпатул за запечатване и моделаж SPECIAL (L.S.P.) - n°5
N°0 - ZRN - Design дръжка
Шпатул за запечатване и моделаж HEIDEMANN (H.E.I.) - n°0
N°1 - ZRN - Design дръжка
Шпатул за запечатване и моделаж HEIDEMANN (H.E.I.) - n°1
N°2 - ZRN - Design дръжка
Шпатул за запечатване и моделаж HEIDEMANN (H.E.I.) - n°2
N°2 - ZRN - XL Style дръжка
Шпатул за запечатване и моделаж N.P.H. - n°2
N°2 - ZRN - Design дръжка
Шпатул за запечатване и моделаж N.P.H. - n°2