WhiteFox

WhiteFox

Dokonalá vize

WhiteFox přichází v kompletním balení určeném pro zubní a maxilofaciální klinická použití.

Když budete mít na své klinice WhiteFox, umožní to během jedné návštěvy získat jasnou a kompletní diagnózu.01 VÝHODY PRODUKTU

KOMPLETNÍ DENTOMAXILOFACIALNÍ OBJEM PŘIPRAVENÝ PRO VAŠI DIAGNÓZU

Jedno skenování vám poskytne neuvěřitelné množství informací, které umožňují nejkomplexnější a nejpřesnější diagnostiku
- Plánování implantologie
- Endodoncie
- Cefalometrie

VYSOKÁ KVALITA SNÍMKU

Kalibrace jednotek Hounsfield je jedinečnou funkcí zařízení WhiteFox pro zubní CBCT. Jednotky Hounsfield vyjadřují zjištěnou radiozitu na standardní škále CT. Data analýzy před a po operaci lze porovnat, protože se spoléhají na stejnou kalibrační metodu.

Pouze se zařízením WhiteFox můžete získat spolehlivý odhad kvality kostí, jasnější segmentaci měkkých a tvrdých tkání, a jasné odlišení vzduchu.

MINIMÁLNÍ DÁVKA PRO PACIENTA

ART (Algebraic Reconstruction Technique - metoda algebraické rekonstrukce), která je špičkou matematické a programovací technologie, snižuje potřebné množství radiových projekcí o třetinu, umožňující snížení dávky o 20 až 30 % a zároveň poskytování bezkonkurenční kvality snímku.

02 HLAVNÍ VLASTNOSTI

- Vysoce kvalitní snímek s kalibrovaným HU

- Robustní mechanická konstrukce

- Úplná a přesná diagnóza

- Pořízení a rekonstrukce za méně než 2 minuty

05 REFERENCE

06 PRÁVNÍ POUČENÍ

WhiteFox je zdravotnické zařízení klasifikované jako třída IIb podle aktuálně platné evropské směrnice. Nese značku CE. Informovaný orgán: DNV – CE 0434. Toto zdravotnické zařízení určené pro zubní péči je omezeno na zdravotnický personál; není hrazeno zdravotními pojišťovnami. Toto zařízení bylo vyvinuto a vyrobeno v souladu s certifikačním systémem řízení kvality EN ISO 13485. Pečlivě si přečtěte uživatelský návod. Výrobce: DE GOTZEN (Itálie)