X-MIND ONE

X-MIND ONE

Konzistentní snímek pro diagnózu na první pohled

X-MIND ONE je digitální panoramatická jednotka se snadným použitím, která zaručuje vysoce kvalitní snímky.01 VÝHODY PRODUKTU

VYSOCE KVALITNÍ PANORAMATICKÝ SNÍMEK

Rychlé skenování snižuje potenciální pohyb artefaktů

Optimální automatické zpracování snímku vytváří velmi kvalitní snímek

PŘESNÝ A KONZISTENTNÍ SNÍMEK

Díky softwaru SOPRO Imaging lze vysoce kvalitní 2D snímky pořízené zařízením X-MIND ONE zpracovávat a filtrovat tak, aby byl snímek přesný a konzistentní.

PĚT SNÍMKOVACÍCH PROGRAMŮ

- Panoramatický program pro dospělé
- Panoramatický program pro děti
- Program skusového snímku
- Program TMJ
- Sekční program

02 HLAVNÍ VLASTNOSTI

- Vysoce kvalitní snímky s optimálním a automatickým používáním informací

- Pohodlnější práce

- Přesná panoramatická vyšetření

- 3krokový proces

- Stabilní umístění pacienta pro přesnější výsledek

- Šetří čas jak Vás, tak Vašich pacientů.

- Umožňuje Vám plně komunikovat Váš plán na ošetření Vašim pacientům

05 PRÁVNÍ POUČENÍ

X-MIND ONE®, panoramatické extra orální snímkovací zařízení. Toto zdravotnické zařízení je klasifikováno třídou IIb podle aktuálně platné evropské směrnice. Nese značku CE. Informovaný orgán: VTT – CE 0537. Toto zdravotnické zařízení určené pro zubní péči je omezeno na zdravotnický personál; není hrazeno zdravotními pojišťovnami. Toto zařízení bylo vyvinuto a vyrobeno v souladu s certifikačním systémem řízení kvality EN ISO 13485. Pečlivě si přečtěte uživatelský návod.