X-MIND TRIUM

X-MIND TRIUM

3D TECHNOLOGIE, KTERÁ USNADŇUJE PLÁNOVÁNÍ IMPLANTÁTU S OKAMŽITÝM MĚŘENÍM OBJEMU A VYHODNOCENÍM HUSTOTY KOSTI

Vždy zajišťující nepřerušenou pozornost věnovanou lékařům, vytvořila společnost ACTEON svou novou zubní panoramatickou jednotku X-Mind Trium, jako produkt, který lze zmodernizovat na 3D (CBCT), a lze jej vybavit cefalometrem. Má široce volitelné pole rozmezí pohledů, které usnadňuje 2D a 3D vyšetření. Další přednost: jeho rychlost výkonu, která nemá na trhu obdoby! 

Protože jsou design a intuitivnost součást naší DNA, je společnost ACTEON nyní nerozlučně svázaná s prostředím MAC, kdy se stává s X-Mind Trium hlavním aktérem na zubním trhu s CBCT.01 VÝHODY PRODUKTU

OKAMŽITÉ HODNOCENÍ HUSTOTY KOSTI A MĚŘENÍ OBJEMU

Zobrazte hustotu kosti Vašeho pacienta v okolí implantátu jedním kliknutím!
- Zvyšte míru Vaši úspěšnosti se spolehlivým odhadem kvality kosti
- Snadno vyhodnoťte hustotu kosti pro lepší osteointegraci
- Podejte pacientovi perfektní vysvětlení Vašeho terapeutického doporučení

VYNIKNĚTE VE VAŠÍ ANALÝZE V REKORDNÍM ČASE, DÍKY NAŠEMU VYSOCE PŘESNÉMU A INTUITIVNÍMU SOFTWARU AIS

V kombinaci se softwarem ACTEON Imaging Suite, je X-Mind Trium základním nástrojem pro plánování ošetření a zotavení po proceduře. Jeho 3D snímkování nabízí vysoce přesnou anatomii v jednom snímku, výsledky jsou tak rychlé a přesné, zefektivňující Váš průběh práce.  AIS nabízí intuitivní navigaci pomocí myši, a pokročilé funkce.

ZDOKONALTE VAŠI VIZI

Vyberte si mezi širokým výběrem pole pohledu pro zaměření se na oblast zájmu podle provedené diagnózy, a snižte expozici pacienta rentgenovému záření.

02 HLAVNÍ VLASTNOSTI

PLNÁ 360° ROTACE

Trium 360

X-Mind Trium pracuje s 360° rotací od 18 do 27 vteřin, v závislosti na vybraném poli pohledu. Doba 3D rekonstrukce je pouze 29 vteřin!

ROZLIŠENÍ 75 ΜM

Voxel

Úspěch diagnózy a endodontického ošetření se velmi zlepší s vylepšeným rozlišením X-Mind Trium 75 µm.

VÝKONNÝ A NASTAVITELNÝ FILTR PRO REDUKCI ARTEFAKTŮ

Trium filter

Vymažte šmouhy a tmavé proužky způsobené přítomností kovu, abyste lépe odlišily tkáně (kost/zub/kov). Snímek lze dle libosti přetvořit pomocí přizpůsobitelných úrovní filtrů, podle stanovené úrovně informací a nezbytnosti redukce arterfaktů.

ÚPLNÁ ZPRÁVA O IMPLANTÁTU BĚHEM VTEŘIN

Xmind Trium

Během pouhých několika vteřin můžete vytvořit a vytisknout podrobnou a ilustrovanou zprávu o implantátu, abyste zajistili, že ji Váš pacient nebo zastupující zubní chirurg správně pochopí.

ŘEŠENÍ 3 V 1, KTERÁ LZE MODERNIZOVAT

Modalities Trium

X-Mind Trium se přizpůsobuje rostoucímu počtu potřeb zubních lékařů, doplněním 2D panoramatického a 3D snímkování a digitální analýzy cefalometrie v případě, že se rozhodnete, že je to nezbytné. 

OBROVSKÁ VARIACE POUŽITÍ

Trium FOV

X-Mind Trium dokonale splňuje očekávání specializovaných a obecných lékařů při jejich diagnostice patologických změn spojených s parodontologickou, ortodontickou a maxilofaciální chirurgií.

05 PRÁVNÍ POUČENÍ

X-MIND TRIUM®, 3 v 1 extra orální snímkovací zařízení (3D CBCT, panoramatický a cefalometrický).
Toto zdravotnické zařízení je klasifikováno třídou IIb podle aktuálně platné evropské směrnice. Nese značku CE. Informovaný orgán: DNV – CE 0434. Jedná se o třídu II podle CFR, záhlaví 21, podkapitoly H.Toto zdravotnické zařízení určené pro zubní péči je omezeno na zdravotnický personál; není hrazeno zdravotními pojišťovnami. Toto zařízení bylo vyvinuto a vyrobeno podle certifikačního systému řízení kvality EN ISO 13485, a podle CFR, záhlaví 21, podkapitoly H, části 820 směrnice o systému kvality. Pečlivě si přečtěte uživatelský návod. Výrobce: de Götzen (Itálie).