X-MIND AC/DC

X-MIND AC/DC

Instinkt pro dokonalost

01 VÝHODY PRODUKTU

SPOLEHLIVOST GENERÁTORŮ X-MIND AC A DC

Střídavé a stejnosměrné generátory X-Mind jsou proslulé svou spolehlivostí a stálým výkonem.

Dvě olověná omezovací zařízení paprsku a expanzní komora zajišťují maximální ochranu lékaře a jeho personálu

KRATŠÍ DOBA EXPOZICE S GENERÁTOREM X-MIND DC

Doba expozice s generátorem X-MIND DC se sníží při použití s ​​digitálními snímači.

PROGRAMOVATELNÝ ČASOVAČ DEFINOVANÝ UŽIVATELEM

S časovačem X-MIND jsou doby expozice řízené mikroprocesorem definovány uživatelem, a jsou programovatelné. Časovač je kompatibilní s digitálními snímkovacími systémy a může alternativně řídit dva AC anebo DC generátory.

02 HLAVNÍ VLASTNOSTI

- Velice kvalitní

- Dva generátory X-MIND AC anebo DC lze ovládat jedním časovačem

- Otáčení v rozsahu 395° kolem svislé osy

- Lepší ochrana díky velké vzdálenosti ohniska od pokožky

- Programovatelný časovač

04 PRÁVNÍ POUČENÍ

Toto zdravotnické zařízení je klasifikováno třídou IIb podle aktuálně platné evropské směrnice. Nese značku CE. Informovaný orgán: DNV – CE 0434. Toto zdravotnické zařízení určené pro zubní péči je omezeno na zdravotnický personál; není hrazeno zdravotními pojišťovnami. Toto zařízení bylo vyvinuto a vyrobeno v souladu s certifikačním systémem řízení kvality EN ISO 13485. Pečlivě si přečtěte uživatelský návod. Výrobce: DE GOTZEN (Itálie).