X-MIND UNITY

X-MIND UNITY

Kde se kvalita stává krásou

Objevte X-MIND UNITY™, nástupce X-MIND DC™, slavné odolné intraorální jednotky. Se svým elegantním stylem spojeným s patentovanou technologií ACE pro řezání hran, přináší X-MIND UNITY standard rentgenového generátoru na nejnovější úroveň. Perfektní přesnost a ochrana pacienta jsou to, čeho není zatím schopen dosáhnout žádný jiný rentgenový systém.01 VÝHODY PRODUKTU

OSTRÝ A KONTRASTNÍ SNÍMEK

X-MIND UNITY® má ohniskovou vzdálenost 0,4 mm. Má několik konfigurovatelných radiologických nastavení, zejména:
- Anodické napětí (60, 65 a 70 kV)
- Anodický proud (od 4 do 7 mA) 
Tyto parametry zajišťují ostrý a kontrastní snímek

AŽ O 52 %* MÉNĚ RADIACE S ACE* * SNÍŽENÍ SE LIŠÍ PODLE MORFOLOGIE PACIENTA.

Tato technologie použitá u X-MIND UNITY umožňuje snímači Sopix Inside spustit a zastavit generátor, čímž předchází veškerým rizikům nadměrné expozice snímku a pacienta a snímku, a rovněž zbytečnému opakování pořizování snímku.

Pacient obdrží pouze nezbytnou dávku přizpůsobenou jeho zubní morfologii.

BEZPEČNOST PROSTŘEDNICTVÍM SLEDOVATELNOSTI

Dávka přijatá pacientem se po každé expozici objeví na obrazovce časovače.

Pomocí SOPIX INSIDE je tato dávka také zaznamenána v souboru pacienta v SOPRO Imaging, čímž je zajištěna trvalá sledovatelnost

02 HLAVNÍ VLASTNOSTI

- K dispozici jsou 3 délky ramen

- Pohyb je plynulý a je vykonáván bez námahy nebo stresu

- Výrazně zlepšený pracovní postup a pohodlí díky integraci snímače

- Až o 52 % méně záření

- Exkluzivní sledovatelnost pomocí softwaru Sopro Imaging. Dávka, kterou obdrží pacient (DAP) je automaticky zaznamenána

04 PRÁVNÍ POUČENÍ

Toto zdravotnické zařízení je klasifikováno třídou IIb podle aktuálně platné evropské směrnice. Nese značku CE. Informovaný orgán: DNV – CE 0434. Toto zdravotnické zařízení určené pro zubní péči je omezeno na zdravotnický personál; není hrazeno zdravotními pojišťovnami. Toto zařízení bylo vyvinuto a vyrobeno v souladu s certifikačním systémem řízení kvality EN ISO 13485. Pečlivě si přečtěte uživatelský návod. Výrobce: DE GOTZEN (Itálie).