BLUTSTILLENDE ZANGEN

Haemostatic forceps

Haemostatic forceps

Forceps

Forceps