INOVACIJA

NAPREDAK PREMA ACTEON

 

Inovacija je u genima Acteon® Group od samog osnivanja, prije više od 40 godina
 

Tri područja poslovanja tvrtke obuhvaćaju specijalizirane timove i dodatna stručna područja:

• Potrošni materijal (ACTEON Pharma dentalni proizvodi)

• Sitna dentalna oprema (ACTEON Equipment)

• Snimanje zuba (ACTEON Imaging)

Naše inovacije nisu ograničene samo na interni timski rad, već i na kontakte i odnose sa sveučilištima i međunarodnim stručnjacima koji dijele našu motivaciju: da zubni kirurzi imaju koristi od najbolje prilagođene tehnologije, da odgovore zahtjevima moderne prakse odontologije.

 

VISOKA STRUČNOST

Više od 40 visoko kvalificiranih farmaceuta, biologa, inženjera elektronike, mehanike i stručnjaka za digitalni signal u našim istraživačkim centrima radi na stvaranju novih rješenja za liječenje, što sve u konačnici koristi kako stomatologu tako i pacijentu.