Vrhovi za kirurgiju

Osnovni pribor > Osnovni

SL1

Sinus lift
Dijamantom obloženi vrh za rez  vestibularnog prozora kosti i za smanjenje oštrih kutova.

SL1

01 Klinički videozapisi