Vrhovi za kirurgiju

Pribor za kirurgiju kostiju > Kirurgiju kostiju

BS2R

Koštana pila s četiri zuba koja se koristi za rezanje ramusne kortikalne kosti. Desno orijentirana, služi za izradu horizontalnih i vertikalnih osteotomijskih linija na lijevoj mandibuli pacijenta.

 

BS2R

01 Klinički videozapisi