Vrhovi za kirurgiju

Pribor za kirurgiju kostiju > Kirurgiju kostiju

BS5

Ravni skalpel, za fine osteotomije. Ekspandiranje grebena, tanka osteotomija, distrakcija, priprema bukalnog kožnog režnja na debelom kortikalnom području prije operacije sinusnog podizanja.

BS5

01 Klinički videozapisi