Vrhovi za kirurgiju

Pribor za Piezocision™ > Piezocision

PZ1

Zaobljena pila za prednju kortikotomiju.
Preporučeno umetanje: 3 mm

PZ1

01 Klinički videozapisi