Vrhovi za kirurgiju

Pribor za Piezocision™ > Piezocision

PZ3

Posebni tanki vrh pile namijenjen za prednju kortikotomiju zbog problema blizine korijena.
Preporučeno umetanje: 3 mm

PZ3

01 Klinički videozapisi