Vrhovi za kirurgiju

Pribor za proširenje grebena > Proširenje greben

CS1

Fini vrh namijenjen pilot osteotomiji do 8 mm dubine.
Debljina: 0,55 mm

 

 

CS1

01 Klinički videozapisi