Vrhovi za kirurgiju

Pribor za proširenje grebena > Proširenje greben

CS5

Konusni vrh za ekspanziju kosti. Debljina vrha: 2,75 mm na 8 mm.

CS5

01 Klinički videozapisi