Vrhovi za kirurgiju

Pribor za proširenje grebena > Proširenje greben

CS6

Konusni vrh za ekspanziju kosti. Debljina vrha: 3,75 mm na 8 mm.

CS6

01 Klinički videozapisi