Vrhovi za kirurgiju

Pribor za Sinus Lift > Sinus Lift

SL5

Špatula, nije za rezanje, orijentirana na 135 °, koristi se za podizanje sinusne membrane unutar sinusa i za odvajanje anatomskih struktura.
Promjer špatule 4 mm.

SL5

01 Klinički videozapisi