Konvencionalni nastavci

Proteze i estetika > Savršeni zaobljeni rubovi

PM1

Priprema zaobljenih rubova

>Obloženo dijamantom 76μm
Prvi vrh ultrazvučnih frekvencija koji slijedi rotacijsku fazu. Priprema unutrašnjeg dentina i pozicioniranje završne linije.

PM1

01 Klinički videozapisi