Konvencionalni nastavci

Proteze i estetika > Savršeni zaobljeni rubovi

PM4

Corono-radikularne pripreme

Konusan, dijamantno obložen 46μm
Nakon rotacijske faze vrh PM4 se koristi za:
• Pripremanje gornj 1/3 komore kanala.
• Anatomski oblikovanje spojnog konusa.
• Čišćenje stijenki korijena. 
• Poravnanje ulaznih konusa za anatomske stupove.

PM4

01 Klinički videozapisi