Konvencionalni nastavci

Proteze i estetika > Savršeni rubovi ljuskica

PMV2

Vanjska žlica, obložena dijamantom

Dijamantno obložen 107μm
Nakon retrakcije gingive pomoću Expazyl® rubove gingivalnih završnih linija stavite pomoću vrha PMV2 paralelno s površinom koja se priprema. Postavite interproksimalne završne linije pomoću vrhova PMV2 i 3, s držačem koji se drži okomito na površini.

PMV2

01 Klinički videozapisi