hrvatska

Piezo kirurgija

06.03. Radni  tećaj u Osijeku - dr. Saša Đukić

13.03. Radni tečaj  u Zagrebu - dr. Luka Lubina

07.05. Radni tečaj  u Zagrebu - dr. Luka Lubina

22.05. Radni tečaj  u Zagrebu - dr. Saša Đukić

28.05. Radni tečaj u Rijeci  - dr. Luka Lubina

18.06. Radni tečaj u Kninu - dr. Luka Lubina

26.06. Radni tečaj u Splitu - dr. Saša Đukić

25.09. Radni tečaj u Zadru  - dr. Luka Lubina

16.10 Radni tečaj  u Puli  - dr Saša Đukić

23.10. Radni tečaj u Rijeci  - dr. Luka Lubina

13.11. Radni tečaj u Splitu  -  dr. Luka Lubina

04.12. Radni tečaj u Zagrebu - dr. Luka Lubina

 

Minimalno invazivna higijena

09.04. Radni tečaj u Zagrebu - dr. Kristina Majpruz

11.06. Radni tečaj u Rijeci -  Prof. dr. sc. Hrvoje Jurić, dr. Kristina Majpruz

26.11. Radni tečaj u Zagrebu - dr. Kristina Majpruz

 

Više od higijene

10.04. Radni tečaj primjene ultrazvuka u parodontologiji u Zagrebu - dr. Hana Kralj

12.06. Radni tečaj primjene ultrazvuka u parodontologiji u Rijeci - dr. Hana Kralj

27.11. Radni tečaj primjene ultrazvuka u parodontologiji  u Zagrebu - dr. Hana Kralj

srbija

Raspored je u izradi sukladno lokalnim mjerama protiv suzbijanja COVID -19 pandemije

Slovenija

Piezo kirurgija

21.05. Radni  tećaj u Ljubljani - dr. Luka Lubina

18.06. Radni tečaj u Ljubljani - dr. Saša Đukić

08.10. Radni tečaj  u Ljubljani - dr. Saša Đukić

19.11. Radni tečaj  u Ljubljani - dr. Luka Lubina

 

 

Minimalno invazivna higijena

28.05. Radni tečaj u Ljubljani - Prof. dr. sc. Hrvoje Jurić

26.11. Radni tečaj u Ljubljani 

 

Više od higijene

01.10. Radni tečaj primjene ultrazvuka u parodontologiji  u Ljubljani