Amalgam Double Instruments

Instrument Amalgam Ganda

Amalgam penyumbat ganda

Instrument Amalgam Tunggal

Amalgam penyumbat bersisi tunggal