Instrument Amalgam Tunggal

Amalgam penyumbat bersisi tunggal

Instrument Amalgam Tunggal

Ø1.50 - Gagang Model XL
Amalgam penyumbat biasa - Ø1.50
Ø3.00 - Gagang Model XL
Amalgam penyumbat biasa - Ø3.00
Ø1.50 - Gagang Model Ramping
Amalgam penyumbat biasa - Ø1.50
Ø2.20 - Gagang Model Ramping
Amalgam penyumbat biasa - Ø2.20