WETTELIJKE INFORMATIE

Deze website is eigendom van FINAPOLLINE.

• REDACTEUR

FINAPOLLINE
17 rue Thalès
33700 MERIGNAC - France
Phone. : +33 (0) 556 340 607
E-mail : info@acteongroup.com
RCS Bordeaux 485 037 311
Kapitaal : 36 523 985 €

• Publishing Director

Michael RYNERSON CEO.

Opmerkingen en meningen op deze website zijn de verantwoordelijkheid van de respectievelijke auteurs.

• Design, creatiE EN productiE

Publicis Activ

• Hosting

Publicis Activ

• INTELLECTUEEL EIGENDOM

De inhoud van deze website is eigendom van FINAPOLLINE

U hebt toestemming om de informatie die het bevat te raadplegen, voor persoonlijk niet-commercieel gebruik, met uitzondering van alle commerciële doelen op lokaal, nationaal of internationaal niveau.

In het bijzonder kan geen logo, tekst, geluid, afbeelding op de website worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, gepubliceerd, uitgegeven, gepubliceerd, uitgezonden of verspreid op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FINAPOLLINE.

Op grond van artikel L. 122-5 van het Franse wetboek van Intellectueel Eigendom, heeft u een recht op gedeeltelijke reproductie van artikelen uit deze website voor educatieve doeleinden, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

- Vermelding van de naam van de auteur

- Respect voor de integriteit van het artikel (geen veranderingen, behalve voor gedeeltelijke aanhalingstekens);

- Gratis distributie;

- Vermelding, in zeer duidelijke letters, van de bron van het document en de vermelding: " Dit document is afkomstig van de website van FINAPOLLINE - www.acteongroup.com - Alle rechten van representatie en reproductie voorbehouden".

• MERKEN EN MODELLEN

Alle handelsmerken en product-modellen zijn beschermd door de wet en internationale verdragen.

• COMPUTER EN VRIJHEID

Volgens de "Computer and Freedom" wet, nr 78-17 van 6 januari 1978 (JORF van 7 januari 1978), is er geen nominatieve gegevens verzameld, zonder uw toestemming, maar de informatie kan worden gebruikt door de gastheer voor statistische doeleinden. Geen enkele persoonlijke informatie wordt verkocht aan een derde partij.

Door de enkele overdracht van een bijdrage, artikel of publicatie, verklaart u zich volledig bewust van uw rechten te zijn. Door de "Computer and Freedom" wet hebt u het recht om toegang te krijgen en uw eigen identificerende gegevens te wijzigen. Het recht op toegang wordt gemaakt via deze site, is het recht op verandering wordt per e-mail verstuurd naar de persoon die verantwoordelijk is voor de website (zie hiervoor contact).

• Hypertext links

De pagina's op deze website kunnen links bieden, of verwijzen naar andere sites.

FINAPOLLINE kan de inhoud van andere sites niet garanderen en kan niet wettelijk verantwoordelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de inhoud van die sites. Links naar andere sites zijn bedoeld voor het gemak van de gebruiker van de website.

• VERANTWOORDELIJKHEID

FINAPOLLINE kan niet wettelijk verantwoordelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade als gevolg van een onderbreking of storing van welke aard ook, of enige directe of indirecte schade die zou voortvloeien uit verbinding met de site. De aansluiting van een persoon met de site is onder zijn / haar volle verantwoordelijkheid.