TOMOGRAFIA CBCT

22.02 - KRAKÓW - Planowanie implantologiczne z zastosowaniem tomografii CBCT - szczegóły i zapisy

08.03 - GDAŃSK - Planowanie implantologiczne z zastosowaniem tomografii CBCT - szczegóły i zapisy

27.03 - KATOWICE - Planowanie implantologiczne z zastosowaniem tomografii CBCT - szczegóły i zapisy

30.03 - LUBLIN - Planowanie implantologiczne z zastosowaniem tomografii CBCT - szczegóły i zapisy

30.05 - SZCZECIN - Planowanie implantologiczne z zastosowaniem tomografii CBCT - szczegóły i zapisy 

18.06 - RZESZÓW - Planowanie implantologiczne z zastosowaniem tomografii CBCT - szczegóły i zapisy 

08.10 - WARSZAWA - Planowanie implantologiczne z zastosowaniem tomografii CBCT - szczegóły i zapisy

25.10 - LUBLIN - Planowanie implantologiczne z zastosowaniem tomografii CBCT - szczegóły i zapisy 

06.11 - POZNAŃ - Planowanie implantologiczne z zastosowaniem tomografii CBCT - szczegóły i zapisy

11.12 - ŁÓDŹ - Planowanie implantologiczne z zastosowaniem tomografii CBCT - szczegóły i zapisy

PIEZOCHIRURGIA

 

16.02 - POZNAŃ - Explore Innovation - Warsztaty piezochirurgiczne z autogennymi metodami regeneracji - szczegóły i zapisy

20.03 - WARSZAWA - Explore Innovation - Warsztaty piezochirurgiczne z autogennymi metodami regeneracji - szczegóły i zapisy

05.04 - ŁÓDŹ - Explore Innovation - Warsztaty piezochirurgiczne z autogennymi metodami regeneracji - szczegóły i zapisy

26.04 - KATOWICE - Explore Innovation - Warsztaty piezochirurgiczne z autogennymi metodami regeneracji - szczegóły i zapisy

05.06 - KRAKÓW - Explore Innovation - Warsztaty piezochirurgiczne z autogennymi metodami regeneracji - szczegóły i zapisy

11.06 - SZCZECIN - Explore Innovation - Warsztaty piezochirurgiczne z autogennymi metodami regeneracji - szczegóły i zapisy

30.09 - WARSZAWA - Explore Innovation - Warsztaty piezochirurgiczne z autogennymi metodami regeneracji - szczegóły i zapisy

16.10 - ŁÓDŹ - Explore Innovation - Warsztaty piezochirurgiczne z autogennymi metodami regeneracji - szczegóły i zapisy

29.11 - GDAŃSK - Explore Innovation - Warsztaty piezochirurgiczne z autogennymi metodami regeneracji - szczegóły i zapisy

04.12 - WROCŁAW - Explore Innovation - Warsztaty piezochirurgiczne z autogennymi metodami regeneracji - szczegóły i zapisy

FOTOGRAFIA STOMATOLOGICZNA

07.03 - BIELSKO-BIAŁA - Fotografia stomatologiczna - to proste - warsztaty - szczegóły i zapisy

21.03 - WROCŁAW - Fotografia stomatologiczna - to proste - warsztaty - szczegóły i zapisy

16.05 - LUBLIN - Fotografia stomatologiczna - to proste - warsztaty - szczegóły i zapisy

13.06 - KIELCE - Fotografia stomatologiczna - to proste - warsztaty - szczegóły i zapisy

30.09 - KRAKÓW - Fotografia stomatologiczna - to proste - warsztaty - szczegóły i zapisy

07.10 - GDAŃSK - Fotografia stomatologiczna - to proste - warsztaty - szczegóły i zapisy

25.10 - ŁÓDŹ - Fotografia stomatologiczna - to proste - warsztaty - szczegóły i zapisy

06.12 - POZNAŃ - Fotografia stomatologiczna - to proste - warsztaty - szczegóły i zapisy

09.12 - WARSZAWA - Fotografia stomatologiczna - to proste - warsztaty - szczegóły i zapisy

ENDODONCJA

03.10 - BIELSKO-BIAŁA - Ultradźwięki jako integralna część współczesnej endodoncji. Kurs w zakresie pierwotnego oraz ponownego leczenia  endodontycznego - szczegóły i zapisy

12.10 - LUBLIN - Ultradźwięki jako integralna część współczesnej endodoncji. Kurs w zakresie pierwotnego oraz ponownego leczenia  endodontycznego - szczegóły i zapisy

25.10 - SZCZECIN - Ultradźwięki jako integralna część współczesnej endodoncji. Kurs w zakresie pierwotnego oraz ponownego leczenia  endodontycznego - szczegóły i zapisy

21.11 - ŁÓDŹ - Ultradźwięki jako integralna część współczesnej endodoncji. Kurs w zakresie pierwotnego oraz ponownego leczenia  endodontycznego - szczegóły i zapisy

29.11 - WROCŁAW - Ultradźwięki jako integralna część współczesnej endodoncji. Kurs w zakresie pierwotnego oraz ponownego leczenia  endodontycznego - szczegóły i zapisy