ZARZĄD

Marie-Laure POCHON

Marie-Laure POCHON

PREZES

Pani Marie-Laure POCHON, lat 56, jest inżynierem, absolwentką Akademii Physique et Chimie Industrielles, uzyskała również tytuł MBA.

Swoją karierę rozpoczęła w 1983 roku w MSD-Chibret na stanowiskach w działach marketingu i sprzedaży, a w 1995 roku została dyrektorem pionu „Capsydia“ i członkiem zarządu Pfizer Francja.

W 1999 roku została mianowana prezesem i dyrektorem zarządzającym w Schwarz Pharma Francja i zajmowała to stanowisko do 2007 roku, kiedy przeszła do Lundbeck i została prezesem francuskiej spółki zależnej przyjmując odpowiedzialność za całą działalność europejską, a na koniec została Wiceprezesem Zarządu ds. działalności handlowej na całym świecie. W tym czasie była członkinią zarządu Grupy Lundbeck.

Na koniec 2012 roku obejmuje stanowisko dyrektora działalności europejskiej GN Stare North, zajmującej 3 miejsce na świecie w branży aparatów słuchowych. Zatrudniona w październiku 2014 roku na stanowisku prezesa Acteon, Marie-Laure POCHON już osiągnęła zwrot w sprzedaży grupy, przy wzroście na poziomie około 15% w 2015 roku.

Olivier BALOUKA

Olivier BALOUKA

DYREKTOR OPERACYJNY I DYREKTOR DS. FINANSOWYCH

Pan Olivier BALOUKA, urodzony dnia 26 czerwca 1968 roku to biegły księgowy, absolwent ISG Business School. Od stycznia 2015 jest dyrektorem operacyjnym i dyrektorem finansowym Acteon.

Rozpoczął karierę w 1995 roku jako audytor w firmie Arthur Andersen. W 2001 został dyrektorem finansowym francuskiej spółki zależnej niemieckiego laboratorium farmaceutycznego Schwarz Pharma.

W 2007 roku przeszedł do duńskiej firmy Lundbeck na stanowisko dyrektora wsparcia dla francuskiej spółki handlowej oraz zakładu produkcyjnego Elaiapharm. Na tym stanowisku nadzoruje różne działy, w tym finansowy, kadry, prawny, logistykę, i IT.

Yann GALLARD

Yann GALLARD

DYREKTOR DS. BADAWCZO-ROZWOJOWYCH ORAZ DZIAŁALNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

Pan Yann GALLARD, urodzony dnia 2 listopada 1973, inżynier przemysłowego utrzymania ruchu, jest dyrektorem pionu badawczo-rozwojowego oraz działalności przemysłowej pionów Wyposażenie i Farmacja w Grupie Acteon.

Rozpoczął swoją karierę w 1999 roku jako kierownik utrzymania ruchu w firmie Bélier, a następnie przeszedł na stanowisko kierownika technicznego na Węgrzech. Został zatrudniony przez grupę Acteon w 2003 roku jako kierownik produkcji mechanicznej.

W 2009 roku awansował na stanowisko dyrektora produkcji w Satelec odpowiadającego za zarządzanie i koordynację łańcucha dostaw i prace rozwojowe.

W 2011 roku przeszedł na stanowisko dyrektora ds. przemysłowych w Satelec odpowiadającego za usługi przemysłowe, logistykę i administrację sprzedaży.

Philippe GIRARD

Philippe GIRARD

DYREKTOR DS. JAKOŚCI I SPRAW REJESTRACJI

Pan Philippe GIRARD, urodzony dnia 17 kwietnia 1963, jest magistrem mikroelektroniki oraz magistrem komponentów elektronicznych zakupy przemysłowe, a w Acteon zajmuje stanowisko dyrektora ds. jakości i spraw rejestracji.

Jego kariera w grupie Acteon rozpoczęła się w 1988 roku na stanowisku kierownika ds. jakości Satelec. Jego uprawnienia stopniowo wzrastały wraz z opracowywaniem przepisów krajowych i międzynarodowych dla wyrobów medycznych oraz z nabywaniem przez Acteon nowych firm, wiązało się to przede wszystkim z wprowadzeniem w czerwcu 1998 roku dyrektywy europejskiej dotyczącej oznaczania znakiem CE.

Współpracował z różnymi zakładami produkcyjnymi grupy w zakresie jakości, certyfikacji i rejestracji wyrobów aż do czasu objęcia stanowiska dyrektora działu jakości w październiku 2014 roku.