ZARZĄD

Olivier BALOUKA

Olivier BALOUKA

DYREKTOR OPERACYJNY I DYREKTOR DS. FINANSOWYCH

Olivier BALOUKA, urodzony dnia 26 czerwca 1968 roku to biegły księgowy, absolwent ISG Business School. Od stycznia 2015 jest dyrektorem operacyjnym i dyrektorem finansowym Acteon.

Rozpoczął karierę w 1995 roku jako audytor w firmie Arthur Andersen. W 2001 został dyrektorem finansowym francuskiej spółki zależnej niemieckiego laboratorium farmaceutycznego Schwarz Pharma.

W 2007 roku przeszedł do duńskiej firmy Lundbeck na stanowisko dyrektora wsparcia dla francuskiej spółki handlowej oraz zakładu produkcyjnego Elaiapharm. Na tym stanowisku nadzoruje różne działy, w tym finansowy, kadry, prawny, logistykę, i IT.

Yann GALLARD

Yann GALLARD

DYREKTOR DS. BADAWCZO-ROZWOJOWYCH ORAZ DZIAŁALNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

Yann GALLARD, urodzony dnia 2 listopada 1973, inżynier przemysłowego utrzymania ruchu, jest dyrektorem pionu badawczo-rozwojowego oraz działalności przemysłowej pionów Wyposażenie i Farmacja w Grupie Acteon.

Rozpoczął swoją karierę w 1999 roku jako kierownik utrzymania ruchu w firmie Bélier, a następnie przeszedł na stanowisko kierownika technicznego na Węgrzech. Został zatrudniony przez grupę Acteon w 2003 roku jako kierownik produkcji mechanicznej.

W 2009 roku awansował na stanowisko dyrektora produkcji w Satelec odpowiadającego za zarządzanie i koordynację łańcucha dostaw i prace rozwojowe.

W 2011 roku przeszedł na stanowisko dyrektora ds. przemysłowych w Satelec odpowiadającego za usługi przemysłowe, logistykę i administrację sprzedaży.

Philippe GIRARD

Philippe GIRARD

DYREKTOR DS. JAKOŚCI I SPRAW REJESTRACJI

Philippe GIRARD, urodzony dnia 17 kwietnia 1963, jest magistrem mikroelektroniki oraz magistrem komponentów elektronicznych zakupy przemysłowe, a w Acteon zajmuje stanowisko dyrektora ds. jakości i spraw rejestracji.

Jego kariera w grupie Acteon rozpoczęła się w 1988 roku na stanowisku kierownika ds. jakości Satelec. Jego uprawnienia stopniowo wzrastały wraz z opracowywaniem przepisów krajowych i międzynarodowych dla wyrobów medycznych oraz z nabywaniem przez Acteon nowych firm, wiązało się to przede wszystkim z wprowadzeniem w czerwcu 1998 roku dyrektywy europejskiej dotyczącej oznaczania znakiem CE.

Współpracował z różnymi zakładami produkcyjnymi grupy w zakresie jakości, certyfikacji i rejestracji wyrobów aż do czasu objęcia stanowiska dyrektora działu jakości w październiku 2014 roku.