ZARZĄD

Michael RYNERSON

Michael RYNERSON

Chief Executive Officer

Mr. Rynerson holds an M.B.A. from Babson College focused on Entrepreneurship, a Master’s Degree in Mechanical Engineering from the Massachusetts Institute of Technology focused on Three Dimensional Printing, and a Bachelor’s Degree in Mechanical Engineering from Tulane University. Mr. Rynerson was a Fulbright Scholar to the Technical University of Berlin.

Mr. Rynerson has extensive knowledge and experience in advanced technologies including 3D Printing, 3D Scanning, and specialized CAD software used in industrial and dental applications.

He spent the first part of his career in executive roles as an early pioneer in additive manufacturing technology for the automotive, industrial, and defense industries. He was cofounder and head of the ProMetal division of Extrude Hone Corporation (Irwin, USA) that later became the ExOne Corporation and is traded on the NASDAQ exchange.

He then served for ten years with the Straumann Group (Basel, Switzerland), particularly in senior executive commercial roles as CEO of Dental Wings, interim CEO of ClearCorrect, and Executive Vice President, Head of the Digital Business Unit at Straumann.

More recently, Mr. Rynerson was CEO of Xcentric Mold & Engineering (Michigan, USA), a highly specialized rapid manufacturer providing CNC Machining, Rapid Injection Molding, and 3D Printing for a wide range of industries including medical equipment, consumer products, industrial equipment, and automotive.

Yann GALLARD

Yann GALLARD

DYREKTOR DS. BADAWCZO-ROZWOJOWYCH ORAZ DZIAŁALNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

Yann GALLARD, urodzony dnia 2 listopada 1973, inżynier przemysłowego utrzymania ruchu, jest dyrektorem pionu badawczo-rozwojowego oraz działalności przemysłowej pionów Wyposażenie i Farmacja w Grupie Acteon.

Rozpoczął swoją karierę w 1999 roku jako kierownik utrzymania ruchu w firmie Bélier, a następnie przeszedł na stanowisko kierownika technicznego na Węgrzech. Został zatrudniony przez grupę Acteon w 2003 roku jako kierownik produkcji mechanicznej.

W 2009 roku awansował na stanowisko dyrektora produkcji w Satelec odpowiadającego za zarządzanie i koordynację łańcucha dostaw i prace rozwojowe.

W 2011 roku przeszedł na stanowisko dyrektora ds. przemysłowych w Satelec odpowiadającego za usługi przemysłowe, logistykę i administrację sprzedaży.

Philippe GIRARD

Philippe GIRARD

DYREKTOR DS. JAKOŚCI I SPRAW REJESTRACJI

Philippe GIRARD, urodzony dnia 17 kwietnia 1963, jest magistrem mikroelektroniki oraz magistrem komponentów elektronicznych zakupy przemysłowe, a w Acteon zajmuje stanowisko dyrektora ds. jakości i spraw rejestracji.

Jego kariera w grupie Acteon rozpoczęła się w 1988 roku na stanowisku kierownika ds. jakości Satelec. Jego uprawnienia stopniowo wzrastały wraz z opracowywaniem przepisów krajowych i międzynarodowych dla wyrobów medycznych oraz z nabywaniem przez Acteon nowych firm, wiązało się to przede wszystkim z wprowadzeniem w czerwcu 1998 roku dyrektywy europejskiej dotyczącej oznaczania znakiem CE.

Współpracował z różnymi zakładami produkcyjnymi grupy w zakresie jakości, certyfikacji i rejestracji wyrobów aż do czasu objęcia stanowiska dyrektora działu jakości w październiku 2014 roku.