Higienizacja

Kirety Gracey > Gracey

BLISS Gracey 11-12

402.11SI

Do usuwania głębokiego kamienia poddziąsłowego z powierzchni korzeni poddziąsłowych.
Do trzonowców i przedtrzonowców na powierzchniach mezjalnych.

BLISS Gracey 11-12