Higienizacja

Kirety Gracey > Gracey

BLISS Gracey 15-16

402.15SI

Do usuwania głębokiego kamienia poddziąsłowego z powierzchni korzeni poddziąsłowych.
Do trzonowców na powierzchniach mezjalnych.

BLISS Gracey 15-16