Higienizacja

Kirety Gracey > Gracey

BLISS Gracey 5-6

402.05SI

Do usuwania głębokiego kamienia poddziąsłowego z powierzchni korzeni poddziąsłowych.
Do siekaczy i przedtrzonowców na powierzchniach stycznych.

BLISS Gracey 5-6