Higienizacja

Narzędzia o dwóch końcach > Dwa końce

BLISS H5-L5

406.05SI

Dwustronne instrumenty ręczne z uniwersalną kiretą Langer 5 z jednej strony i cienkim skalerem z drugiej. Zaprojektowane podobnie do kirety Gracey z dwoma krawędziami tnącymi.

H5 to długi i cienki sierp/skaler stomatologiczny do dostępu do przestrzeni interproksymalnych zębów przednich, kireta Langer 5 zaś umożliwia skaling powierzchni mezjalnych i dystalnych bez konieczności zmiany narzędzia.

BLISS H5-L5