Higienizacja

Narzędzia o dwóch końcach > Dwa końce

BLISS N128-L5

406.08SI

Dwustronne instrumenty ręczne z uniwersalną kiretą Langer 5 z jednej strony i cienkim skalerem Nebraska 128 z drugiej.

Nebraska 128 to długi i cienki sierp/skaler stomatologiczny do dostępu do przestrzeni interproksymalnych zębów, kireta Langer 5 zaś umożliwia skaling powierzchni mezjalnych i dystalnych bez konieczności zmiany narzędzia.

BLISS N128-L5