Higienizacja

Narzędzia o dwóch końcach > Dwa końce

BLISS N128-L5 mini

406.09SI

Dwustronne instrumenty ręczne z uniwersalną kiretą mini Langer 5 z jednej strony i cienkim skalerem Nebraska 128 z drugiej.

Nebraska 128 to długi i cienki sierp/skaler stomatologiczny do dostępu do przestrzeni interproksymalnych zębów, kireta Langer 5 w wersji mini przeznaczona jest do ciasnych powierzchni i do zapewnienia lepszego dostępu do przestrzeni interproksymalnych.

BLISS N128-L5 mini