SOPIX - SOPIX² INSIDE

SOPIX - SOPIX² INSIDE

Tak wyjątkowy, tak bezpieczny

SOPIX2 inside* jest bezpośrednio zintegrowany z aparatem RTG wewnątrzustnym X-MINDTM unity® i sprawia, że ochrona pacjenta jest naszym priorytetem.
 
 
 * Dostępny również w wersji ekonomicznej SOPIX inside.01 KORZYŚCI ZWIĄZANE Z WYROBEM

ZATRZYMANIE NIEPOTRZEBNEGO PROMIENIOWANIA DZIĘKI TECHNOLOGII ACE®

Zintegrowanie czujnika z wewnątrzustnym aparatem RTG X-MIND unity, w połączeniu z technologią ACE zapewnia niepowtarzalną komunikację.
Kiedy SOPIX2 inside otrzyma wystarczającą ilość energii pozwalającą uzyskać obraz dobrej jakości, wysyła informację do aparatu wewnątrzustnego, aby przerwał emisję promieniowania RTG.

OPTYMALNA OCHRONA TWOJEGO PACJENTA

Technologia ACE® zintegrowana z czujnikiem SOPIX2 INSIDEm w połączeniu z aparatem X-MIND Unity minimalizuje narażenie pacjenta na działanie promieniowania RTG. Pacjent otrzymuje wyłącznie dawkę promieniowania niezbędną i dostosowaną do morfologii swojego uzębienia, co chroni go przed zbędnym nadmiernym narażeniem. ACE zmniejsza dawkę otrzymywaną przez pacjenta nawet o 52% w porównaniu ze standardowym naświetlaniem.

02 CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNA

- Ergonomiczne i dobrze zorganizowane środowisko pracy.

- Wyjątkowa komunikacja pomiędzy czujnikiem SOPIX inside a wewnątrzustnym aparatem RTG X-MIND unity za pośrednictwem technologii ACE.

- Pacjent otrzymuje wyłącznie dawkę promieniowania niezbędną i dostosowaną do morfologii swojego uzębienia, co chroni go przed zbędnym nadmiernym narażeniem.

- ACE zmniejsza dawkę otrzymywaną przez pacjenta nawet o 52% w porównaniu ze standardowym naświetlaniem.

- Wyjątkowa identyfikowalność dzięki oprogramowaniu do obrazowania.

- Dawka przyjmowana przez pacjenta (DAP) jest teraz rejestrowana!

04 KLAUZULA PRAWNA

Niniejszy wyrób medyczny jest klasyfikowany jako IIb zgodnie z aktualnie obowiązującą dyrektywą europ Urządzenie oznaczone znakiem CE. Jednostka notyfikowana: CE 0459 LNE-GMED. Używanie niniejszego wyrobu medycznego przeznaczonego dla stomatologii jest ograniczone do personelu opieki zdrowotnej; wyrób nie jest finansowany przez organizacje ubezpieczeń zdrowotnych. Wyrób został opracowany i wyprodukowany zgodnie z systemem certyfikacji kontroli jakości zgodnym z normą EN ISO 13485. Proszę dokładnie przeczytać instrukcję użytkowania. Wytwórca: SOPRO (Francja).