X-MIND TRIUM

X-MIND TRIUM

Wyjątkowa wizualizacja dla najbardziej wymagających wyników

ACTEON® przedstawia swój nowy aparat X-MIND® TRIUM do panoramicznych zdjęć stomatologicznych, z możliwością aktualizacji do 3D (CBCT) i/lub cefalometrii. Aparat ma pełen zakres wielkości FOV umożliwiający badania 2D i 3D.01 KORZYŚCI ZWIĄZANE Z WYROBEM

WYSOKA JAKOŚĆ OBRAZU

X-MIND® TRIUM jest wyposażony w algorytm pobierania zdjęć i rekonstrukcji zapewniający idealnie jednorodne i wysokiej jakości obrazy na wszystkich osiach wizualizacji.

WYSOCE ZAAWANSOWANE OPROGRAMOWANIE 3D

Acteon Imaging Suite oferuje zaawansowane funkcje oraz intuicyjną nawigację z użyciem myszy.

PROGRAM DO PLANOWANIA IMPLANTÓW

X-MIND TRIUM to kluczowe narzędzie do planowania zabiegów oraz monitoringu pozabiegowego.

Dzięki wysoce dokładnym obrazom 3D anatomii pacjenta wyświetlanym na jednym skanie, X-MIND TRIUM daje w pełni wszechstronny widok łuku pacjenta.

X-MIND TRIUM umożliwia dokładną ocenę gęstości kości i rozmieszczenia struktur anatomicznych, co pozwala na mocowanie implantów.

Ponadto obrazowanie 3D umożliwia określenie wielkości i rozmiarów implantów odpowiednio do morfologii pacjenta.

X-MIND TRIUM daje bardzo wyraźne i dokładne obrazy przekrojów poprzecznych, do obliczenia objętości biomateriału niezbędnego do zabiegu podniesienia zatoki oraz do zabiegów pod kontrolą techniki obrazowej dzięki oprogramowaniu Acteon imaging Suite.

02 CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNA

PEŁEN OBRÓT O 360°

Doskonałe pozyskiwanie obrazów osiągane dzięki obrotowi o pełne 360°.

NAJLEPSZA PRECYZJA OBRAZÓW DO 75 MIKRONÓW

Wielkość woksela ma kluczowe znaczenie dla większej szczegółowości.

4 F.O.V

Pozwalają wybrać obszar do badania i minimalizują narażenie pacjenta na działanie promieniowania.

FILTR REDUKUJĄCY ARTEFAKTY

Do łatwiejszego rozróżnienia tkanek (kość/ząb/metal) oraz możliwość odbudowania zdjęcia w dowolnym momencie z różnymi poziomami filtrów.

05 KLAUZULA PRAWNA

X-MIND TRIUM®, urządzenie 3 w 1 do obrazowania zewnątrzustnego (3D CBCT, panoramiczne i cefalometryczne).
Niniejszy wyrób medyczny jest klasyfikowany jako IIb zgodnie z aktualnie obowiązującą dyrektywą europ Urządzenie oznaczone znakiem CE. Jednostka notyfikowana: DNV – CE 0434. Jest to wyrób klasy II zgodnie z CFR Tytuł 21 podrozdział H. Używanie niniejszego wyrobu medycznego przeznaczonego dla stomatologii jest ograniczone do personelu opieki zdrowotnej; wyrób nie jest finansowany przez organizacje ubezpieczeń zdrowotnych. Wyrób został opracowany i wyprodukowany zgodnie z systemem certyfikacji kontroli jakości zgodnym z normą EN ISO 13485 oraz zgodnie z CFR Tytuł 21 podrozdział H część 820 Uregulowania systemu jakości. Proszę dokładnie przeczytać instrukcję użytkowania. Wytwórca: de Götzen (Włochy).