X-MIND TRIUM TLD

X-MIND TRIUM TLD

NADSZEDŁ CZAS NA ZDJĘCIA CBCT PRZY PRAWDZIWIE NISKIEJ DAWCE

PRAWDZIWIE NISKA DAWKA to najnowsza innowacja CBCT w X-MIND® trium wprowadzona przez ACTEON, gdzie narażenie na działanie promieniowania jest nawet o 50% niższe bez utraty jakości i dokładności obrazu. Jest to możliwe dzięki nowemu algorytmowi związanemu z innowacyjnym mechanizmem, który zbliża czujnik i źródło RTG jeszcze bardziej do pacjenta. Zapewnia to większą ochronę pacjenta, a jednocześnie utrzymuje najbardziej wiarygodną i dokładną diagnozę dostępną lekarzowi.  

ACTEON®'s CBCT łączy w sobie wysoką wydajność, najnowsze narzędzia zwiększające niezawodność diagnostyczną oraz lepszą opiekę nad pacjentem. Dzięki X-Mind® trium i oprogramowaniu ACTEON® Imaging Suite leczenie staje się wydajniejsze i bezpieczniejsze, mniej traumatyczne, a dzięki temu mniej stresujące. Gęstość kości wokół implantu ocenia się jednym kliknięciem, co upraszcza podejmowanie decyzji klinicznych. Jego uproszczony program panowania implantów opracowuje pełen raport w niecałą minutę.

X-Mind® trium ma małe pole widzenia (Ø40x40) oraz daje obrazy o bardzo wysokiej rozdzielczości (75 µm), przez co stanowi nowy punkt odniesienia w endodoncji.

X-Mind trium dostosuje się do stale wzrastających potrzeb gabinetów stomatologicznych poprzez dołożenie do obrazów 2D obrazowania 3D lub procedur cefalometrii cyfrowej, w razie potrzeby. Radiografia cefalometryczna zapewnia prostsze ustawianie pacjenta i najmniejszą ilość zajmowanego miejsca wśród rozwiązań dostępnych na rynku.

X-Mind® trium to najwyższej jakości kompatybilne z Mac narzędzie terapeutyczne, które dostosowuje się do środowiska pracy lekarza. 

 DZIĘKI PRAWDZIWIE NISKIEJ DAWCE ZYSKUJESZ RZECZYWISTĄ OCHRONĘ BEZ POGORSZENIA JAKOŚCI OBRAZU 3D​01 KORZYŚCI ZWIĄZANE Z WYROBEM

DO 50% MNIEJSZA DAWKA PROMIENIOWANIA

Nowy algorytm opracowany przez ACTEON® umożliwia akwizycję obrazów przy znacząco obniżonej dawce, co skutkuje mniejszą dawką dla pacjenta. Algorytm stosowany w tych projekcjach o niższej dawce poprawia kontrast i zmniejsza szumy, w ten sposób dokładnie odsłania struktury anatomiczne. Tę bezprecedensową ochronę pacjenta osiąga się bez pogorszenia jakości obrazu.

WIĘKSZA OCHRONA DZIECI DZIĘKI INTELIGENTNEMU PRZESUWANIU

Nowy specjalny tryb akwizycji dla mniejszych pacjentów, a w szczególności dzieci, zmniejsza ich narażenie na działanie promieniowania. Czujnik RTG przesuwa się bliżej pacjenta, dzięki czemu aparat emituje mniej promieniowania, a osiąga jakość obrazu równoważną ze standardowym zdjęciem. 

NATYCHMIASTOWA OCENA GĘSTOŚCI I OBJĘTOŚCI KOŚCI

Łatwe w użyciu oprogramowanie
Precyzyjna i dokładna analiza objętości istniejącej kości jest wysoce zalecana, aby zmniejszyć powikłania związane ze wstawianiem implantu. 
Oprogramowanie ACTEON® Imaging Suite 3D przedstawia ocenę gęstości kości wokół implantu jednym kliknięciem. 

Lepsza komunikacja z pacjentem
W przypadku kości o małej objętości, obrazy i informacje dostępne w programie ACTEON® Imaging Suite 3D mogą pomóc jasno wytłumaczyć pacjentowi zalecaną terapię.    

02 CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNA

MASZ DO DYSPOZYCJI WIĘCEJ KORZYŚCI KLINICZNYCH, NIŻ SOBIE MOŻESZ WYOBRAZIĆ

 X-Mind® trium oferuje szeroki wybór pól widzenia, pozwalając się skoncentrować na regionie zainteresowania na potrzeby końcowego rozpoznania i zmniejszając narażenie pacjenta na promieniowanie RTG. 

Dostępne są 4 FOV: 
Pole widzenia 110 x 90 mm zapewnia pełen widok uzębienia, kanału żuchwy i dolnych zatok
Pole widzenia 60 x 60 mm lub 80 x 90 mm jest optymalne przy określaniu położenia jednego lub kilku implantów lub rozpoznawania schorzeń przyzębia
Pole widzenia 40 x 40 mm o rozdzielczości 75 μm jest idealne do diagnostyki i zabiegów endodontycznych.

SZEROKO ZRÓŻNICOWANE APLIKACJE POZWALAJĄCE SKONCENTROWAĆ SIĘ NA OBSZARZE ZAINTERESOWANIA

Sans-titre-3.jpg

Poza aplikacjami opracowanymi specjalnie na potrzeby implantologii czy też endodoncji, X-Mind® trium to bezpośrednia odpowiedź na potrzeby specjalistów i lekarzy ogólnych z zakresu diagnostyki patologii związanych z periodoncją, ortodoncją i chirurgią twarzoczaszki. Do korzyści zalicza się:
- Ocenę szczegółowej morfologii tkanki kostnej
- Pomoc w rozpoznawaniu schorzeń zakaźnych
- Badanie złamań w obrębie twarzoczaszki
- Określanie protokołu ekstrakcji zębów objętych badaniem
- Przeprowadzanie oceny ortodontycznej
- Wykrywanie anomalii w zębach
- Pomoc w rozpoznawanie schorzeń stawu skroniowo-żuchwowego
- Badanie zatok szczękowych

 

 

WIĘKSZA ROZDZIELCZOŚĆ WYNOSZĄCA 75 ΜM I OBRÓT O 360° ZAPEWNIAJĄCE DUŻĄ SZCZEGÓŁOWOŚĆ OBRAZÓW

Jakość diagnostyki i leczenia endodotycznego ulega znaczącej poprawie przy rozdzielczości  75 µm X-Mind® trium.

Przeprowadzaj badanie w ciągu 12 do 30 sekund, w zależności od wybranego pola widzenia.

OBEJMIJ WSZYSTKIE ZASTOSOWANIA KLINICZNE DZIĘKI DIAGNOSTYCE PAN I CEPH

Bez względu na to czy są one nieobrobione, czy też filtrowane dla optymalizacji szczegółów, obrazy panoramiczne  X-Mind® trium umożliwiają szybką i łatwą diagnostykę.

Dzięki opatentowanej kinematyce i kolimatorom ustawienie pacjenta w X-Mind® trium jest łatwiejsze.
Zainstaluj ramię cefalometryczne po prawej lub po lewej, w zależności od konfiguracji gabinetu.

OPTYMALNY FILTR ZMNIEJSZAJĄCY ARTEFAKTY METALU

X-Mind® trium jest wyposażony w dynamiczny filtr redukcji artefaktów eliminujący pasma i ciemne pasy spowodowane obecnością metalu. Obraz można łatwo rekonstruować za pomocą regulowanych poziomów filtra na podstawie docelowego poziomu informacji i konieczności odcięcia artefaktów.

ZAAWANSOWANE FUNKCJE DO INTUICYJNEJ NAWIGACJI

Oprogramowanie ACTEON Imaging Suite (AIS), kompatybilne ze środowiskami Windows i Mac, zapewnia zaawansowane funkcje, intuicyjną obróbkę obrazu oraz najnowsze narzędzia upraszczające planowanie implantu. Ponadto dopasowany do indywidualnych potrzeb raport poprawia komunikację z pacjentem. 

Oprogramowanie AIS umożliwia zarządzanie zdjęciami panoramicznymi i CBCT, od akwizycji do oglądania:
• Wstawianie implantów
• Zakładanie koron
• Zaznaczanie nerwu żuchwowego
• Łatwa nawigacja w różnych częściach 
• Pomiar powierzchni, odległości i kąta
• Duża i skalowalna biblioteka implantów
• Drukowany raport implantu
• Udostępnianie informacji w sieci
• Opisy przypadków przesyłane na CD lub pendriva
• Eksport w formacie STL
• Filtr redukujący artefakty metalu
• Filtr optymalizujący szczegółowość zdjęć panoramicznych i cefalometrycznych
• Moduł laryngologiczny
• Wirtualny endoskop
• Zintegrowany z różnym oprogramowaniem do zarządzania pacjentami
• Kompatybilny z DICOM

03 KLAUZULA PRAWNA

X-Mind® trium, urządzenie 3 w 1 do obrazowania zewnątrzustnego (3D CBCT, panoramiczne i cefalometryczne). Niniejszy wyrób medyczny jest klasyfikowany jako IIb zgodnie z aktualnie obowiązującą dyrektywą europejską. Urządzenie jest oznaczone znakiem CE. Jednostka notyfikowana: DNV GL NEMKO PRESAFE AS - CE 2460. Używanie niniejszego wyrobu medycznego przeznaczonego dla stomatologii jest ograniczone do personelu opieki zdrowotnej; wyrób nie jest finansowany przez organizacje ubezpieczeń zdrowotnych. Wyrób został opracowany i wyprodukowany zgodnie z systemem zapewnienia jakości zgodnym z normą EN ISO 13485. Proszę uważnie przeczytać wytyczne dla użytkownika. Producent: de Götzen - Firma z Grupy ACTEON