OBRAZOWANIE

unity-visuel-1.jpg

RENTGENY

Dwa generatry RTG, X-Mind AC/DC i X-Mind unity, zaprojektowane z ukierunkowaniem na komfort pacjenta poprzez obniżenie czasu ekspozycji i zwiększenie bezpieczeństwa dzięki identyfikowalności.

Pion Acteon® Obrazowanie (produkowany przez SOPRO® i de Gotzen) promuje systemy do cyfrowego obrazowania stomatologicznego i radiologii stomatologicznej.
Od panoramicznych systemów obrazowania do skanerów stomatologicznych (obrazowanie wewnątrz- lub zewnątrzustne), Aceton oferuje szeroki zakres narzędzi stomatologicznych pozwalających lepiej zobrazować leczenie, które ma zostać przeprowadzone.