X-MIND AC/DC

X-MIND AC/DC

Instynktowne dążenie do perfekcji

01 KORZYŚCI ZWIĄZANE Z WYROBEM

NIEZAWODNOŚĆ GENERATORÓW X-MIND AC I DC

Generatory X-MIND AC® i DC® są znane ze swojej niezawodności oraz swojego spójnego działania.

Dwuwiązkowe urządzenia ograniczające wykonane z ołowiu oraz komora rozprężna zapewniają maksymalną ochronę lekarza i jego personelu.

KRÓTSZY CZAS NAŚWIETLANIA Z ZASTOSOWANIEM GENERATORA X-MIND DC

W przypadku stosowania generatora X-MIND DC razem z czujnikami cyfrowymi czasy naświetlania ulegają skróceniu.

PROGRAMOWALNY CZAS DEFINIOWANY PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Dzięki programatorowi czasu X-MIND czasy naświetlania kontrolowane przez mikroprocesor są definiowane przez użytkownika i można je programować. Timer jest kompatybilny z systemem obrazowania cyfrowego i może naprzemiennie kontrolować dwa generatory AC i/lub DC.

02 CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNA

- Bardzo wysoka jakość.

- Dwa generatory X-MIND AC i/lub DC mogą być sterowane przez jeden programator czasowy.

- Obrót o 395° wokół osi pionowej.

- Lepsza ochrona ze względu na dużą odległość pomiędzy ogniskiem a skórą.

- Programowalny programator czasowy.

04 KLAUZULA PRAWNA

Niniejszy wyrób medyczny jest klasyfikowany jako IIb zgodnie z aktualnie obowiązującą dyrektywą europ Urządzenie oznaczone znakiem CE. Jednostka notyfikowana: DNV – CE 0434. Używanie niniejszego wyrobu medycznego przeznaczonego dla stomatologii jest ograniczone do personelu opieki zdrowotnej; wyrób nie jest finansowany przez organizacje ubezpieczeń zdrowotnych. Wyrób został opracowany i wyprodukowany zgodnie z systemem certyfikacji kontroli jakości zgodnym z normą EN ISO 13485. Proszę dokładnie przeczytać instrukcję użytkowania. Wytwórca: DE GOTZEN (Włochy).