X-MIND UNITY

X-MIND UNITY

Gdzie jakość staje się pięknem

Odkryj X-MIND UNITY™, następcę X-MIND DC™, słynny kuloodpornego aparatu wewnątrzustnego. Dzięki swojemu eleganckiemu stylowi w połączeniu z najnowocześniejszą technologią ACE X-MIND UNITY przenosi standardy generatora promieniowania RTG na zupełnie nowy poziom. Idealna dokładność i ochrona pacjenta to elementy, których do tej pory nie był w stanie osiągnąć żaden aparat RTG.01 KORZYŚCI ZWIĄZANE Z WYROBEM

OSTRY I KONTRASTOWY OBRAZ

Aparat X-MIND UNITY® ma ognisko o wielkości 0,4 mm. Urządzenie ma kilka parametrów radiologicznych z możliwością regulacji, a w szczególności:
- napięcie anodowe (60, 65 i 70 kV)
- prąd anodowy (od 4 do 7 mA)
Parametry te zapewniają ostry i kontrastowy obraz

DO 52%* MNIEJ PROMIENIOWANIA DZIĘKI ACE® * REDUKCJA ZMIENNA, W ZALEŻNOŚCI OD MORFOLOGII PACJENTA.

Technologia ta zastosowana w aparacie X-MIND UNITY umożliwia czujnikowi Sopix Inside uruchamianie i zatrzymywanie generatora, dzięki czemu całkowicie unika się ryzyka prześwietlenia zdjęcia oraz nadmiernej ekspozycji pacjenta, jak również zbędnych powtórzeń zdjęć.

Pacjent otrzymuje wyłącznie dawkę promieniowania niezbędną i dostosowaną do morfologii swojego uzębienia.

BEZPIECZEŃSTWO DZIĘKI IDENTYFIKOWALNOŚCI

Dawka promieniowania przyjmowana przez pacjenta po każdej ekspozycji jest wyświetlana na monitorze programatora czasowego jest wyświetlana na monitorze programatora czasowego.

W przypadku SOPIX INSIDE dawka ta jest również rejestrowana w pliku SOPRO-Imaging pacjenta, zapewniając w ten sposób trwałą identyfikowalność.

02 CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNA

- Dostępne są ramiona o 3 różnych długościach.

- Ruch jest płynny i nie wymaga żadnego wysiłku ani stresu.

- Znacząca poprawa przepływu prac i komfortu na skutek integracji czujnika.

- Do 52% mniej promieniowania.

- Wyjątkowa identyfikowalność dzięki oprogramowaniu Sopro Imaging. Dawka przyjmowana przez pacjenta (DAP) jest rejestrowana automatycznie.

04 KLAUZULA PRAWNA

Niniejszy wyrób medyczny jest klasyfikowany jako IIb zgodnie z aktualnie obowiązującą dyrektywą europ Urządzenie oznaczone znakiem CE. Jednostka notyfikowana: DNV – CE 0434. Używanie niniejszego wyrobu medycznego przeznaczonego dla stomatologii jest ograniczone do personelu opieki zdrowotnej; wyrób nie jest finansowany przez organizacje ubezpieczeń zdrowotnych. Wyrób został opracowany i wyprodukowany zgodnie z systemem certyfikacji kontroli jakości zgodnym z normą EN ISO 13485. Proszę dokładnie przeczytać instrukcję użytkowania. Wytwórca: DE GOTZEN (Włochy).