Kątnice i prostnice U.N.I

Kątnice i prostnice U.N.I

Niezawodne instrumenty obrotowe zapewniające trwałe bezpieczeństwo pacjentów.

Zakres prędkości obrotowej podłączonych do mikrosilników elektrycznych kątnic i uchwytów obejmuje prędkości niskie, od 40 000 obr./min do wysokich, wynoszących 200 000 obr./min.

Kontrolowane obroty przy wysokim i stałym momencie obrotowym umożliwiają przeprowadzanie płynnych i dokładnych zabiegów01 KORZYŚCI ZWIĄZANE Z WYROBEM

DŁUŻSZY CZAS UŻYTKOWANIA

Głowice kątowe, wzmocnione stalą, co zapewnia ochronę rotora przed wstrząsami.

Konstrukcja klatek kulkowych łożysk ceramicznych zapewnia ich trwałość i wytrzymałość.

 

BEZPIECZNE PROCEDURY

Własności przemysłowego ceramicznego łożyska kulkowego zapewniają jego niskie przewodnictwo cieplne, chroniące przed dużym wzrostem temperatury.

Powiązany z kulką przycisk zapobiega przenoszeniu ciepła na otaczające tkanki.

OPTYMALNA WIDOCZNOŚĆ

Podwójne diody oświetlają samą końcówkę wiertła i pole zabiegowe.

Światło i natrysk są precyzyjnie ustawione na końcówkę wiertła, aby uniknąć efektu oślepienia.

 

 

 

02 CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNA

MAKSYMALNA I STAŁA SIŁA

Wysokiej jakości wewnętrzny układ kinematyczny urządzenia zapewnia doskonałe przełożeni. 

Dzięki szerokiemu zakresowi prędkości i wysokiemu momentowi obrotowemu zapewniona jest stała moc i skrócenie czasu zabiegu.

 

SUPER DOKŁADNA LINIA WYKOŃCZENIA

Doskonałe ustawienie wiertła przy zmniejszeniu tarcia ze względu na kartridże utrzymujące rotor.

Wyjątkowa technologia blokowania wiertła umożliwia idealnie koncentryczne obroty bez pływania wiertła, co zapewnia większą precyzję zabiegów.

 

IDEALNE MOCOWANIE I STĘŻANIE WIERTŁA

System blokowania wiertła pozwala uniknąć ryzyka uwolnienia wiertła i połknięcia go przez pacjenta w trakcie zabiegu.

Zmiana wiertła jest wykonywana poprzez wciśnięcie miękkiego przycisku.

 

OSZCZĘDZANIE MOCY ROBOCZYCH

Ergonomia dostosowana do codziennych potrzeb
- Wyważony korpus o płaskich, łatwych do pochwycenia bokach
- Mała głowica zapewniająca łatwy dostęp do tylnych obszarów
- Płynne wibracje

 

CICHE I SPOKOJNE DOŚWIADCZENIA KLINICZNE

Ciche zabiegi i mniejszy niepokój pacjenta dzięki wysokiej jakości wewnętrznemu układowi kinematycznemu i dokładnemu wymieszaniu wody i powietrza na CA LED.

 

 

WIĘKSZA HIGIENA

Brak zanieczyszczeń krzyżowych dzięki zaworowi jednokierunkowemu i łatwej sterylizacji, chroniącej przed bakteriami.

06 ODMIANA

07 KLAUZULA PRAWNA

Kategoria wyrobu medycznego: IIa zgodnie z dyrektywą europejską 93/42/EWG