MINI LED SCANWAVE

MINI LED SCANWAVE

100% klininiczny

Lampa Mini LED ™ ScanWave ma najszerszy zakres długości fal i w ciągu kilku sekund przeprowadza szybką i efektywną polimeryzację wszystkich materiałów światłoczułych01 KORZYŚCI ZWIĄZANE Z WYROBEM

OTWARCIE MOŻLIWOŚCI KLINICZNYCH

Dzięki szerokiemu zakresowi długości od 390 do 510 nm oraz automatycznemu skanowaniu długości światła, obejmującemu wszystkie fotoinicjatory, ScanWave aktywuje wszystkie materiały światłoczułe wykorzystywane na rynku stomatologicznym: materiały do odbudowy, kleje i cementy wiążące, jonomery szklane, podkładki z żywicy światłoutwardzalnej.

WYZNACZONE TRYBY DO KAŻDEGO RODZAJU MATERIAŁU UTWARDZANEGO

Charakteryzując się znaczącym stopniem regulacji MiniLED ScanWave umożliwia zarówno stosowanie 5-sekundowego ciągłego trybu szybkiego do wiązania prostych zatrzasków i klejów, jak i 9-sekundowy tryb skanowania dla wszystkich rodzajów materiałów niezależnie od fotoinicjatora.

HIGIENA I ERGONOMIA

Ze względu na swój wyjątkowy system chłodzenia Scanwave nie wymaga stosowania wentylatora, a zatem nie dochodzi do rozwoju mikroorganizmów promujących zanieczyszczenie krzyżowe.


Uchwyt zaprojektowano w sposób umożliwiający trzymanie jak pióro lub rękojeść, z łatwą aktywacja polimeryzacji.

03 KLAUZULA PRAWNA

Klasyfikacja zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG: Klasa IIa